Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2010

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 251 286 241 259 240 257 222
3002 Liike- ja toimistotilat 5 6 5 6 3 6 6
3003 Muut tilat 2 2 2 2 1 2 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 15 8 10 8 14 6
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 17 8 10 10 9 11
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 276 325 262 286 260 288 247
3020 Vuokrat yhteensä 14 29 9 18 8 10 9
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 34 24 37 32 37 42 31
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 3 2 4 3 4
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -0 -0 -0 0 -0 -0 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 327 382 311 338 309 344 290
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 7 5 6 6 3 2
3120 Hallinto 30 38 27 32 26 29 27
3130 Käyttö- ja huoltokulut 33 39 32 38 26 34 24
3140 Ulkoalueiden hoito 11 19 8 12 8 9 8
3150 Siivous 5 7 5 5 7 3 6
3160 Lämmitys 83 80 83 81 87 93 71
3170 Vesi ja jätevesi 32 30 32 31 33 31 30
3180 Sähkö ja kaasu 16 11 17 15 15 22 15
3190 Jätehuolto 13 13 13 14 12 12 14
3200 Vahinkovakuutus 11 11 10 11 10 11 11
3210 Vuokrat yhteensä 6 10 5 5 5 7 9
3220 Kiinteistövero 22 32 19 25 19 20 18
3230 Korjaukset yhteensä 90 144 74 98 63 122 69
3240 Muut hoitokulut 3 4 3 3 4 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 349 423 326 362 316 389 300
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -20 -41 -13 -24 -2 -45 -10
3280 POISTOT 21 20 21 21 21 13 29
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 29 33 27 33 23 22 29
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 2 0 1 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 0 -2 -1 -5 -2 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 -22 -6 -10 -3 -25 -4

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2010, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_tau_007_fi.html