Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2010

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 205 224 200 204 204 224 191
3002 Liike- ja toimistotilat 1 0 1 0 0 0 5
3003 Muut tilat 1 1 1 1 1 1 0
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 20 5 10 4 8 6
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 3 1 4 3 1 10 4
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 216 245 209 217 207 241 207
3020 Vuokrat yhteensä 2 3 2 2 1 2 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 32 24 34 30 35 44 26
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 0 3 2 4 3 4
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 254 274 249 251 247 293 240
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 2 2 2 2 3 2 2
3120 Hallinto 24 23 24 24 22 26 26
3130 Käyttö- ja huoltokulut 13 16 12 14 12 16 8
3140 Ulkoalueiden hoito 10 11 9 10 9 10 10
3150 Siivous 0 0 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 61 59 61 55 68 74 58
3170 Vesi ja jätevesi 30 27 30 30 31 31 28
3180 Sähkö ja kaasu 15 8 16 12 15 27 14
3190 Jätehuolto 14 12 14 14 13 13 15
3200 Vahinkovakuutus 13 14 13 13 13 13 13
3210 Vuokrat yhteensä 5 8 4 4 5 8 8
3220 Kiinteistövero 18 28 16 21 16 15 15
3230 Korjaukset yhteensä 58 109 46 68 36 74 46
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 3 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 260 311 248 261 245 304 245
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 -37 1 -11 5 -12 -5
3280 POISTOT 17 15 18 18 16 11 26
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 19 30 16 22 11 17 25
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 3 0 1 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -4 -3 -3 -3 -3 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 -27 -2 -10 -1 -8 -3

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2010, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2010/asyta_2010_2011-09-16_tau_009_fi.html