Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2012

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 235 277 311 256 229 221 211
3002 Liike- ja toimistotilat 0 10 0 0 0 0 0
3003 Muut tilat 1 0 1 1 1 1 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 0 14 8 11 3 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 9 0 16 6 14 6 4
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 253 287 343 271 255 231 218
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 1 2 3 1 2 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 2 2 3 2 2 2 2
3020 Vuokrat yhteensä 3 4 6 2 4 2 2
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 30 34 23 29 30 30 31
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 4 5 2 4 5 2 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 33 39 24 33 36 32 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 0 2 2 2 0 4
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 -1 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 291 329 375 308 295 264 256
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 4 6 4 4 2 2
3120 Hallinto 27 32 29 23 27 28 30
3130 Käyttö- ja huoltokulut 14 23 17 15 12 14 18
3140 Ulkoalueiden hoito 10 10 12 9 10 8 13
3150 Siivous 0 2 1 0 0 0 0
3160 Lämmitys 73 67 151 102 61 53 57
3170 Vesi ja jätevesi 31 35 27 31 32 32 31
3180 Sähkö ja kaasu 14 10 11 14 16 11 12
3190 Jätehuolto 15 19 12 13 16 15 14
3200 Vahinkovakuutus 14 27 16 15 16 13 10
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 6 21 7 3 4 7 14
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 0
3210 Vuokrat yhteensä 6 21 7 4 4 7 14
3220 Kiinteistövero 19 13 19 17 18 19 23
3230 Korjaukset yhteensä 67 140 95 87 73 49 31
3240 Muut hoitokulut 3 1 4 3 4 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 297 403 405 338 291 254 256
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 -73 -30 -31 4 11 0
3280 POISTOT 20 8 18 14 19 24 28
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 1 0 1 0 2 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 6 1 2 2 2 3
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 21 53 37 21 16 16 32
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 6 7 8 5 3 7 14
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 18 52 31 18 17 11 21
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 0 0 1 1 0 1
3292 Satunnaiset kulut 1 0 0 3 0 0 1
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 -2 0 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 9 2 0 -2 -2 0
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 1 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 -1 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 -15 -8 -10 3 -1 -5

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2012, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_tau_003_fi.html