Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2013

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 306 348 341 313 285 296 283
3002 Liike- ja toimistotilat 5 16 12 3 2 5 3
3003 Muut tilat 4 15 3 2 2 3 6
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 10 15 15 8 8 16 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 18 12 14 6 15 4
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 335 413 382 338 303 334 300
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 4 24 8 3 0 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 22 9 0 0 1 0
3013 Muut tilat 7 19 15 5 4 5 4
3020 Vuokrat yhteensä 15 65 31 9 5 7 4
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 34 28 33 36 35 36 34
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 7 8 8 5 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 40 34 40 44 39 40 37
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 2 2 3 4 2 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 393 513 455 393 350 382 342
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 10 7 11 4 4 2
3120 Hallinto 38 51 43 32 35 40 38
3130 Käyttö- ja huoltokulut 38 59 50 36 28 34 41
3140 Ulkoalueiden hoito 9 11 8 8 9 12 9
3150 Siivous 7 9 10 7 4 6 8
3160 Lämmitys 95 122 125 108 80 74 70
3170 Vesi ja jätevesi 35 35 35 37 36 36 32
3180 Sähkö ja kaasu 18 14 16 21 17 16 19
3190 Jätehuolto 16 18 15 14 16 17 15
3200 Vahinkovakuutus 12 13 11 13 14 12 8
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 6 7 4 3 4 9 15
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 1 2 3
3210 Vuokrat yhteensä 7 7 4 3 4 11 18
3220 Kiinteistövero 25 30 27 22 22 25 30
3230 Korjaukset yhteensä 89 131 143 96 71 91 33
3240 Muut hoitokulut 4 3 3 4 4 4 4
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 399 514 498 411 345 383 327
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -7 -1 -43 -19 7 -1 13
3280 POISTOT 34 49 37 25 24 30 56
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 1 0 1 1 2 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 4 11 9 4 2 1 3
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 47 72 81 40 17 34 73
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 12 19 15 7 4 14 29
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 39 64 75 37 17 21 47
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 2 0 3 4 1 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 1 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 2 -1 3 3 1 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -11 -2 -2 -2 0 -1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 7 4 -1 3 0 7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2013, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2013/asyta_2013_2014-09-12_tau_001_fi.html