Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 80 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 40 659 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2014

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Kaikki Rivitalot 17 267 359 791 4 121 6 783 2 228 2 985
Kerrostalot 23 392 3 897 4 498 5 955 3 407 1 681 3 954
Etelä-Suomi Rivitalot 4 089 96 267 922 1 485 508 811
Kerrostalot 7 716 2 158 1 300 1 353 1 014 579 1 312
Länsi-Suomi Rivitalot 4 035 144 151 918 1 617 531 674
Kerrostalot 5 418 682 1 180 1 695 790 341 730
Itä-Suomi Rivitalot 4 572 76 159 1 068 1 827 588 854
Kerrostalot 5 345 623 988 1 534 804 379 1 017
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 571 43 214 1 213 1 854 601 646
Kerrostalot 4 913 434 1 030 1 373 799 382 895
Yhteensä 40 659 4 256 5 289 10 076 10 190 3 909 6 939

Vuoden 2014 tiedustelu lähetettiin 3 000 yhtiölle, mikä on 7,4 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Lomakkeen palautti 65 prosenttia yhtiöistä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1829 yhtiötä, mikä on 61 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 59 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 41 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko 2. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
Koko maa Rivitalot 744 5 38 204 287 89 121
Kerrostalot 1 085 156 228 277 156 76 192
Etelä-Suomi Rivitalot 191 1 19 49 67 22 33
Kerrostalot 375 74 78 66 56 27 74
Länsi-Suomi Rivitalot 168 - 7 40 69 23 29
Kerrostalot 242 33 55 79 34 15 26
Itä-Suomi Rivitalot 195 3 3 51 79 19 40
Kerrostalot 253 25 51 67 39 14 57
Pohjois-Suomi Rivitalot 190 1 9 64 72 25 19
Kerrostalot 215 24 44 65 27 20 35
Yhteensä 1 829 161 266 481 443 165 313

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2014, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2014/asyta_2014_2015-09-11_kat_001_fi.html