Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2014

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 360 385 375 353 367 373 317
3002 Liike- ja toimistotilat 13 21 17 7 17 10 7
3003 Muut tilat 4 7 3 2 4 6 7
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 5 3 8 4 7 3 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 17 28 29 9 21 15 0
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 398 445 432 374 416 407 335
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 8 16 11 10 3 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 8 29 10 1 2 3 2
3013 Muut tilat 11 20 17 7 7 7 7
3020 Vuokrat yhteensä 26 65 39 18 11 11 9
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 37 35 36 40 39 36 35
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 7 6 8 9 5 4 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 44 41 45 49 44 40 38
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 3 2 2 2 1 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 1 0 -1 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 470 555 517 442 474 458 383
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 8 7 7 4 4 2
3120 Hallinto 46 61 49 39 42 49 43
3130 Käyttö- ja huoltokulut 59 65 63 53 60 59 56
3140 Ulkoalueiden hoito 6 5 7 5 7 7 6
3150 Siivous 14 12 14 14 15 9 14
3160 Lämmitys 110 126 125 113 105 103 78
3170 Vesi ja jätevesi 39 41 40 39 40 39 33
3180 Sähkö ja kaasu 19 15 18 21 16 16 22
3190 Jätehuolto 16 21 16 15 16 15 15
3200 Vahinkovakuutus 10 13 12 10 10 9 6
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 10 11 7 3 9 22 17
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 0 1 0 5
3210 Vuokrat yhteensä 11 11 7 3 10 23 22
3220 Kiinteistövero 31 35 30 27 33 32 35
3230 Korjaukset yhteensä 118 187 171 104 106 84 37
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 4 3 3 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 487 603 561 455 467 452 373
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -16 -48 -44 -13 7 6 10
3280 POISTOT 45 53 43 30 32 15 84
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 1 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 5 10 9 2 2 0 7
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 68 107 79 47 30 14 106
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 17 24 18 9 5 7 35
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 57 93 71 41 27 9 79
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 2 7 2 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 1 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 6 2 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 -13 -5 -4 -2 0 -1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 -1 0 8 9 8 7

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2014, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2014/asyta_2014_2015-09-11_tau_002_fi.html