Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2014

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 321 381 305 367 308 292 306
3002 Liike- ja toimistotilat 7 10 7 9 8 6 6
3003 Muut tilat 3 4 3 4 2 2 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 5 7 5 7 7 2 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 13 26 9 21 6 10 11
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 349 428 328 409 331 313 330
3020 Vuokrat yhteensä 16 35 12 28 12 12 11
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 42 31 45 35 46 44 43
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 3 2 3 2 4
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 410 496 387 474 392 371 388
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 7 4 6 4 5 4
3120 Hallinto 41 49 39 49 38 36 38
3130 Käyttö- ja huoltokulut 40 48 38 47 42 35 36
3140 Ulkoalueiden hoito 7 8 7 8 5 7 8
3150 Siivous 8 12 7 10 8 9 5
3160 Lämmitys 95 99 94 96 97 89 97
3170 Vesi ja jätevesi 37 38 37 38 37 38 36
3180 Sähkö ja kaasu 18 15 18 16 21 15 18
3190 Jätehuolto 16 18 16 18 16 15 15
3200 Vahinkovakuutus 13 13 12 13 12 12 13
3210 Vuokrat yhteensä 9 22 5 16 4 6 7
3220 Kiinteistövero 27 33 26 32 27 25 24
3230 Korjaukset yhteensä 96 139 84 126 88 81 81
3240 Muut hoitokulut 4 3 4 4 4 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 415 505 391 480 402 377 387
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -5 -8 -4 -5 -10 -6 1
3280 POISTOT 38 41 38 41 36 38 38
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 42 57 38 53 40 35 39
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 4 0 3 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 0 -3 0 -6 -3 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 20 2 20 -1 -4 6

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2014, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2014/asyta_2014_2015-09-11_tau_007_fi.html