Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2014

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 360 418 340 411 340 333 330
3002 Liike- ja toimistotilat 13 15 12 14 14 11 11
3003 Muut tilat 4 5 4 5 3 3 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 5 6 4 7 5 3 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 17 32 11 28 9 13 13
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 398 476 371 464 371 362 363
3020 Vuokrat yhteensä 26 47 19 41 19 20 19
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 44 33 47 37 49 46 46
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 2 2 2 3 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 470 558 440 544 441 430 430
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 9 5 8 4 5 5
3120 Hallinto 46 56 43 55 42 41 41
3130 Käyttö- ja huoltokulut 59 60 58 62 61 54 56
3140 Ulkoalueiden hoito 6 8 5 8 4 5 7
3150 Siivous 14 16 13 15 13 16 8
3160 Lämmitys 110 108 110 110 112 108 108
3170 Vesi ja jätevesi 39 40 38 40 38 39 37
3180 Sähkö ja kaasu 19 17 19 18 23 16 18
3190 Jätehuolto 16 19 15 19 16 15 15
3200 Vahinkovakuutus 10 11 10 11 10 10 10
3210 Vuokrat yhteensä 11 26 5 21 4 7 6
3220 Kiinteistövero 32 35 30 35 31 29 30
3230 Korjaukset yhteensä 118 168 100 154 101 102 96
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 3 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 487 576 456 559 462 451 440
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -16 -18 -16 -15 -21 -20 -10
3280 POISTOT 45 45 45 45 46 42 47
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 58 75 51 69 56 44 56
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 5 0 4 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 0 -6 0 -11 -6 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 27 -3 27 -7 -13 5

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2014, Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2014/asyta_2014_2015-09-11_tau_008_fi.html