Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2015

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 324 367 367 327 296 330 300
3002 Liike- ja toimistotilat 5 15 11 2 4 2 3
3003 Muut tilat 3 3 4 1 1 2 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 5 6 11 6 6 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 16 54 46 10 6 4 3
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 354 443 434 351 313 344 315
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 6 19 14 5 1 5 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 21 8 1 1 1 1
3013 Muut tilat 7 18 14 5 4 6 4
3020 Vuokrat yhteensä 17 58 36 11 6 12 6
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 37 34 36 37 37 39 37
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 6 8 5 5 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 40 42 46 42 44 40
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 4 2 5 2 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 -1 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 416 544 513 412 362 401 363
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 9 6 5 5 3 2
3120 Hallinto 42 57 48 35 38 45 43
3130 Käyttö- ja huoltokulut 41 60 59 38 28 33 46
3140 Ulkoalueiden hoito 9 8 9 8 10 13 9
3150 Siivous 8 12 11 8 5 5 8
3160 Lämmitys 90 116 119 102 74 76 66
3170 Vesi ja jätevesi 38 39 39 39 38 41 36
3180 Sähkö ja kaasu 17 13 17 21 15 16 19
3190 Jätehuolto 16 19 16 15 16 18 16
3200 Vahinkovakuutus 13 13 12 14 15 13 8
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 9 11 5 3 6 15 18
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 1 0 3
3210 Vuokrat yhteensä 9 12 5 4 7 15 21
3220 Kiinteistövero 29 33 30 25 26 28 36
3230 Korjaukset yhteensä 105 183 228 94 80 73 40
3240 Muut hoitokulut 4 11 2 3 3 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 426 585 600 409 358 380 354
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -10 -41 -86 4 4 21 9
3280 POISTOT 43 45 45 34 30 36 77
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 1 2 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 6 9 21 2 3 1 3
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 62 111 104 41 23 32 106
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 18 22 33 11 5 12 35
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 50 98 94 32 21 21 74
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 7 0 0 0 0 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 7 0 0 0 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -1 -5 -3 -2 -4 -1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Hellman 029 551 2661, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2015, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2015/asyta_2015_2016-09-12_tau_001_fi.html