Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2015

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 362 368 370 363 358 397 335
3002 Liike- ja toimistotilat 9 14 13 4 12 4 5
3003 Muut tilat 4 3 4 1 3 3 8
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 5 6 8 7 12 5
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 23 56 51 8 6 6 6
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 405 446 445 385 387 422 360
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 10 20 16 9 2 10 0
3012 Liike- ja toimistotilat 6 22 9 1 3 3 2
3013 Muut tilat 11 18 16 7 9 9 6
3020 Vuokrat yhteensä 27 61 41 17 13 22 8
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 37 35 36 39 39 36 37
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 7 9 6 4 4
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 44 41 43 48 45 40 40
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 4 2 4 1 1 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 -1 0 0 0 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 477 551 530 453 446 485 409
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 9 6 6 5 3 2
3120 Hallinto 46 58 50 39 42 47 45
3130 Käyttö- ja huoltokulut 59 61 64 55 57 57 62
3140 Ulkoalueiden hoito 8 7 9 6 8 9 8
3150 Siivous 13 13 12 13 15 12 14
3160 Lämmitys 104 117 116 110 99 96 77
3170 Vesi ja jätevesi 39 39 39 40 39 41 36
3180 Sähkö ja kaasu 18 13 18 21 15 16 22
3190 Jätehuolto 16 19 16 15 15 17 15
3200 Vahinkovakuutus 10 13 11 10 10 9 7
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 10 12 5 3 8 24 18
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 1 0 5
3210 Vuokrat yhteensä 11 12 5 4 9 25 23
3220 Kiinteistövero 33 33 31 29 34 35 42
3230 Korjaukset yhteensä 130 181 250 98 84 91 46
3240 Muut hoitokulut 4 11 2 3 4 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 498 586 630 449 438 458 401
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -20 -35 -99 5 8 27 8
3280 POISTOT 53 46 47 36 41 44 105
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 1 1 2 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 8 10 24 2 5 1 2
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 86 107 114 46 33 38 157
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 26 23 37 10 6 20 55
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 70 94 103 39 33 19 105
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 8 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 8 1 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -1 -5 -4 -2 -1 -1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Hellman 029 551 2661, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2015, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2015/asyta_2015_2016-09-12_tau_002_fi.html