Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2015

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 324 383 309 368 314 299 305
3002 Liike- ja toimistotilat 5 7 5 7 6 3 3
3003 Muut tilat 3 3 2 3 2 2 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 9 6 8 6 6 7
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 16 39 10 30 7 14 9
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 354 441 332 417 335 325 328
3020 Vuokrat yhteensä 17 35 12 29 10 12 13
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 33 45 36 47 44 45
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 2 4 2 2 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 416 512 391 485 394 382 389
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 8 4 7 4 4 4
3120 Hallinto 42 52 39 51 39 38 38
3130 Käyttö- ja huoltokulut 41 47 40 46 44 36 38
3140 Ulkoalueiden hoito 9 10 9 10 7 8 12
3150 Siivous 8 12 7 11 7 8 5
3160 Lämmitys 90 93 89 91 93 81 94
3170 Vesi ja jätevesi 38 39 38 39 38 40 36
3180 Sähkö ja kaasu 17 15 18 16 20 15 18
3190 Jätehuolto 16 18 16 17 16 15 15
3200 Vahinkovakuutus 13 13 13 13 12 12 13
3210 Vuokrat yhteensä 9 22 6 16 6 7 7
3220 Kiinteistövero 29 37 27 35 28 26 25
3230 Korjaukset yhteensä 105 193 82 164 70 83 91
3240 Muut hoitokulut 4 6 3 5 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 426 566 389 522 385 378 398
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -10 -54 1 -37 9 3 -10
3280 POISTOT 43 38 45 38 44 49 43
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 50 69 45 60 43 51 44
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 1 1 1 0 1 2
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 0 -3 -3 -5 -2 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Hellman 029 551 2661, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2015, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2015/asyta_2015_2016-09-12_tau_007_fi.html