Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2016

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 271 338 316 276 268 273 250
3002 Liike- ja toimistotilat 0 1 1 0 0 0 0
3003 Muut tilat 3 0 6 2 5 1 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 24 5 8 11 4 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 13 0 5 11 10 1
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 289 376 327 291 294 289 255
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 1 15 2 1 0 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 1 0 0 0 0
3013 Muut tilat 2 3 4 2 2 3 3
3020 Vuokrat yhteensä 3 19 7 2 2 4 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 35 30 31 32 36 36 37
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 2 3 7 6 2 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 40 33 34 39 42 38 39
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 2 1 4 1 2 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 334 429 369 336 339 334 299
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 1 5 4 4 3 2
3120 Hallinto 36 43 33 29 38 38 40
3130 Käyttö- ja huoltokulut 17 25 15 15 13 19 24
3140 Ulkoalueiden hoito 11 12 10 10 11 11 12
3150 Siivous 0 1 1 0 0 0 0
3160 Lämmitys 70 106 122 90 60 69 49
3170 Vesi ja jätevesi 36 35 29 34 37 39 38
3180 Sähkö ja kaasu 16 9 18 20 15 11 15
3190 Jätehuolto 16 16 14 14 17 16 16
3200 Vahinkovakuutus 16 20 17 18 18 16 12
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 27 5 4 5 7 16
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 2
3210 Vuokrat yhteensä 8 27 5 4 6 7 18
3220 Kiinteistövero 23 23 23 20 22 24 28
3230 Korjaukset yhteensä 86 109 119 83 113 63 38
3240 Muut hoitokulut 3 10 6 3 3 2 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 342 437 418 344 356 318 294
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -8 -7 -49 -8 -16 15 6
3280 POISTOT 29 45 22 27 26 26 40
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 1 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 0 12 2 1 5 1
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 33 54 41 34 27 25 45
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 8 10 9 5 4 7 19
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 27 44 45 30 23 23 27
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 1 0 0 0 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 1 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS 0 12 4 -1 1 -7 2
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 1 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 -1 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2016, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_tau_003_fi.html