Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.9.2017

Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2016

År 2016 var bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 4,40 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna ökade med 3,3 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2015-2016

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2015-2016

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 5,13 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket var en ökning med 3,0 procent från året innan. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 27,3 procent, utgjordes av reparationerna. Uppvärmningskostnadernas andel av skötselkostnaderna var 21,1 procent och vattenanvändningens andel 7,6 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 3,42 euro per lägenhetskvadratmeter per månad.

Den huvudsakliga inkomstkällan för bostadsaktiebolag i flervåningshus utgjordes av skötselvederlag. År 2016 var de i genomsnitt 4,04 euro per kvadratmeter i månaden. Skötselvederlagen för bostadslägenheter sjönk med 0,2 procent från år 2015. Skötselvederlagens andel av bolagens egentliga intäkter var 84,7 procent. Hyrornas andel var 5,0 procent och bruksavgifternas 9,4 procent. Intäkterna för bostadsaktiebolag i flervåningshus var oförandrade från år 2015.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Korhonen 029 551 3451, Johanna Vuorio 029 551 3012, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2016/asyta_2016_2017-09-12_tie_001_sv.html