Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2018

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 289 271 351 300 279 288 282
3002 Liike- ja toimistotilat 1 5 0 0 2 0 0
3003 Muut tilat 1 6 0 1 1 0 2
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 20 6 4 9 7 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 12 0 32 9 18 7 2
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 309 302 389 314 309 304 289
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 2 1 0 1 5 0 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 1 0 0 0 0
3013 Muut tilat 3 4 3 2 3 3 3
3020 Vuokrat yhteensä 5 5 4 3 8 3 3
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 37 39 26 36 35 37 42
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 12 4 8 4 2 4
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 42 51 31 45 40 39 46
3040 Muut kiinteistön tuotot 5 7 4 8 6 1 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 361 365 428 370 362 347 340
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 11 3 4 3 2 2
3120 Hallinto 39 39 32 37 39 39 46
3130 Käyttö- ja huoltokulut 20 23 19 21 18 18 25
3140 Ulkoalueiden hoito 13 17 12 13 12 17 14
3150 Siivous 0 0 1 1 0 0 1
3160 Lämmitys 71 63 125 88 64 69 56
3170 Vesi ja jätevesi 38 37 33 35 37 40 41
3180 Sähkö ja kaasu 19 15 20 30 17 12 15
3190 Jätehuolto 17 20 14 16 17 18 18
3200 Vahinkovakuutus 17 33 17 18 18 18 13
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 15 6 5 4 7 17
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 0
3210 Vuokrat yhteensä 7 15 6 5 4 7 18
3220 Kiinteistövero 23 23 22 19 23 23 29
3230 Korjaukset yhteensä 90 72 66 103 106 66 66
3240 Muut hoitokulut 3 5 4 4 3 4 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 1 0 0 3 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 362 373 375 396 361 331 345
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -3 -18 53 -26 2 13 -8
3280 POISTOT 31 20 36 25 33 36 33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 1 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 1 6 0 1 2 2 0
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 43 41 81 53 39 30 40
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 7 5 9 7 7 4 10
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 38 42 73 47 34 28 31
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 1 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 -1 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 -2 -6 -1 -1 -3 1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 1 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 -1 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_tau_003_fi.html