Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2018

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 334 393 319 377 321 312 320
3002 Liike- ja toimistotilat 6 7 6 6 7 4 7
3003 Muut tilat 3 3 3 3 2 3 3
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 7 6 7 6 5 6
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 9 11 8 9 5 5 17
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 358 422 342 402 341 329 352
3020 Vuokrat yhteensä 17 38 11 31 11 11 12
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 35 45 38 46 44 46
3040 Muut kiinteistön tuotot 5 8 5 6 4 3 7
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 424 503 403 477 402 387 418
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 4 7 3 6 3 3 3
3120 Hallinto 45 53 42 52 42 40 42
3130 Käyttö- ja huoltokulut 43 51 41 50 46 37 39
3140 Ulkoalueiden hoito 11 12 10 11 8 11 13
3150 Siivous 8 12 7 10 8 9 5
3160 Lämmitys 92 105 89 99 86 87 94
3170 Vesi ja jätevesi 38 39 38 39 37 38 37
3180 Sähkö ja kaasu 19 14 20 16 23 16 22
3190 Jätehuolto 16 17 16 17 18 14 16
3200 Vahinkovakuutus 13 14 13 14 13 13 13
3210 Vuokrat yhteensä 12 27 8 20 4 9 11
3220 Kiinteistövero 30 40 27 37 28 27 26
3230 Korjaukset yhteensä 97 129 88 116 84 72 113
3240 Muut hoitokulut 3 2 3 2 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 1 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 431 523 407 490 406 381 437
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -9 -24 -5 -16 -5 5 -19
3280 POISTOT 49 53 47 53 42 56 41
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 63 91 56 79 54 61 55
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 1 0 1 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -1 -2 0 -1 -1 -5
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_tau_007_fi.html