Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2018

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 369 422 351 413 357 343 343
3002 Liike- ja toimistotilat 10 10 10 10 11 8 10
3003 Muut tilat 4 4 4 4 3 5 5
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 6 6 6 8 5 3
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 7 8 6 7 5 3 12
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 395 451 377 440 384 364 374
3020 Vuokrat yhteensä 26 52 17 44 18 16 18
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 45 37 47 39 49 48 46
3040 Muut kiinteistön tuotot 5 10 4 8 2 2 8
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 -1 -1 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 471 549 445 531 452 429 446
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 8 4 7 4 4 3
3120 Hallinto 49 61 44 60 44 43 43
3130 Käyttö- ja huoltokulut 61 61 60 64 64 55 60
3140 Ulkoalueiden hoito 9 12 8 11 6 8 9
3150 Siivous 14 17 13 15 14 15 9
3160 Lämmitys 108 118 104 115 107 99 108
3170 Vesi ja jätevesi 39 41 38 41 38 39 36
3180 Sähkö ja kaasu 19 16 20 18 24 17 18
3190 Jätehuolto 16 18 15 18 17 14 15
3200 Vahinkovakuutus 10 12 10 12 10 9 10
3210 Vuokrat yhteensä 15 33 9 26 3 13 12
3220 Kiinteistövero 35 42 33 40 33 33 33
3230 Korjaukset yhteensä 102 153 85 140 81 72 102
3240 Muut hoitokulut 2 1 3 1 4 3 2
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 483 592 446 566 448 422 461
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -14 -47 -2 -38 2 6 -15
3280 POISTOT 61 63 61 64 50 77 53
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 82 112 72 103 63 84 69
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 1 0 1 0 -1 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -1 -2 0 -2 -1 -6
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018, Liitetaulukko 8. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt suuralueittain 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_tau_008_fi.html