Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2018

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 287 322 282 308 274 274 294
3002 Liike- ja toimistotilat 1 0 1 0 1 0 2
3003 Muut tilat 1 2 1 2 1 0 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 9 6 8 4 5 9
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 12 18 11 12 4 7 23
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 308 351 301 331 284 287 329
3020 Vuokrat yhteensä 5 5 5 5 3 5 6
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 41 32 43 36 43 41 46
3040 Muut kiinteistön tuotot 5 3 5 3 7 4 6
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 359 391 354 375 336 336 388
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 5 3 4 2 2 3
3120 Hallinto 39 33 40 39 39 38 40
3130 Käyttö- ja huoltokulut 20 27 19 24 22 16 17
3140 Ulkoalueiden hoito 13 12 14 11 10 14 18
3150 Siivous 0 1 0 1 0 0 0
3160 Lämmitys 71 75 70 69 60 73 80
3170 Vesi ja jätevesi 37 34 38 37 37 38 38
3180 Sähkö ja kaasu 19 10 20 13 21 14 25
3190 Jätehuolto 17 16 17 16 20 15 17
3200 Vahinkovakuutus 17 19 17 18 18 16 17
3210 Vuokrat yhteensä 7 14 6 10 4 5 10
3220 Kiinteistövero 23 36 21 31 23 21 20
3230 Korjaukset yhteensä 89 72 92 71 88 73 123
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 3 3 4 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 1 0 1 0 2 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 361 356 361 347 349 332 412
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -2 33 -8 27 -15 3 -24
3280 POISTOT 31 29 31 34 32 31 29
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 37 38 37 34 42 34 39
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 1 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 0 -1 -1 1 -1 -4
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2018, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2018/asyta_2018_2019-06-13_tau_009_fi.html