Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2019

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 344 408 328 389 337 315 326
3002 Liike- ja toimistotilat 6 6 6 6 6 6 6
3003 Muut tilat 3 4 3 4 2 3 4
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 11 7 10 8 2 10
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 8 3 9 3 10 5 14
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 368 432 352 411 363 332 360
3020 Vuokrat yhteensä 16 37 11 29 11 10 11
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 44 38 46 39 45 47 47
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 3 3 3 3 2
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 -1 -1 0 -1 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 431 508 411 482 422 391 420
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 4 7 4 6 4 4 3
3120 Hallinto 47 57 44 55 45 43 42
3130 Käyttö- ja huoltokulut 46 52 44 51 49 39 41
3140 Ulkoalueiden hoito 13 15 12 15 9 12 14
3150 Siivous 9 13 8 11 9 9 6
3160 Lämmitys 95 110 91 101 91 87 98
3170 Vesi ja jätevesi 39 39 38 40 38 39 38
3180 Sähkö ja kaasu 20 15 21 17 24 17 22
3190 Jätehuolto 17 17 17 17 19 15 16
3200 Vahinkovakuutus 13 14 13 14 14 12 14
3210 Vuokrat yhteensä 10 21 7 16 4 9 9
3220 Kiinteistövero 33 46 29 41 30 30 28
3230 Korjaukset yhteensä 102 130 95 120 100 76 111
3240 Muut hoitokulut 4 4 4 4 2 2 8
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 450 542 427 508 438 395 449
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -19 -34 -16 -26 -17 -5 -29
3280 POISTOT 53 52 53 52 51 61 47
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 65 91 59 78 55 64 61
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 1 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -2 -5 -2 -2 -6 1 -3
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2019, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_tau_007_fi.html