Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2019

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 295 334 288 321 286 280 293
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 1 0 0
3003 Muut tilat 2 3 1 2 1 1 2
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 12 24 10 17 15 2 15
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 5 1 6 3 8 6 4
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 314 361 307 343 312 290 314
3020 Vuokrat yhteensä 4 6 4 5 3 2 6
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 34 45 38 44 43 48
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 5 3 4 4 4 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 365 406 359 390 363 339 372
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 3 3 3 3 4 4
3120 Hallinto 42 42 42 45 42 42 40
3130 Käyttö- ja huoltokulut 20 27 19 26 23 16 16
3140 Ulkoalueiden hoito 16 15 16 16 12 14 20
3150 Siivous 1 1 1 1 1 0 1
3160 Lämmitys 75 85 73 75 68 72 83
3170 Vesi ja jätevesi 38 34 39 38 38 39 38
3180 Sähkö ja kaasu 19 11 21 13 23 16 24
3190 Jätehuolto 17 15 18 16 20 16 17
3200 Vahinkovakuutus 17 18 17 17 18 16 18
3210 Vuokrat yhteensä 7 11 7 8 6 7 9
3220 Kiinteistövero 25 41 23 34 23 24 21
3230 Korjaukset yhteensä 85 102 83 96 87 71 88
3240 Muut hoitokulut 5 2 6 2 3 3 13
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 372 407 366 390 368 340 390
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 0 -7 0 -4 -1 -19
3280 POISTOT 33 31 33 31 34 38 28
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 33 42 32 33 25 40 34
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 1 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 -2 -1 -1 1 0 -3
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2019, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_tau_009_fi.html