Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.6.2020

Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2019

År 2019 var bostadsaktiebolagens skötselkostnader i genomsnitt 4,50 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna steg med 4,2 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2018 - 2019

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag i flervåningshus 2018 - 2019

När det gäller flervåningshus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 5,07 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket är nästan 5 procent högre än året innan. Den relativt största andelen av skötselkostnaderna, 22,7 procent, utgjordes av reparationer. Uppvärmningskostnadernas andel av skötselkostnaderna var 21,5 procent och vattenanvändningens andel 7,7 procent. När det gäller radhus var skötselkostnaderna för bostadsaktiebolag i genomsnitt 3,72 euro per lägenhetskvadratmeter per månad, vilket är en ökning med ungefär 2,8 procent från året innan.

Den huvudsakliga inkomstkällan för bostadsaktiebolag i flervåningshus utgjordes av skötselvederlag. År 2019 var de i genomsnitt 4,07 euro per kvadratmeter i månaden. Skötselvederlagen ökade med 2,8 procent jämfört med år 2018. Skötselvederlagens andel av bolagens egentliga intäkter var 85,1 procent. Hyrornas andel var 5,0 procent och bruksavgifternas 9,4 procent. Intäkterna för bostadsaktiebolag i flervåningshus steg med 1,5 procent från år 2018.


Källa: Bostadsaktiebolagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/2019/asyta_2019_2020-06-11_tie_001_sv.html