Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tilastoaineisto

Asunto-osakeyhtiöiden perusjoukossa oli mukana noin 89 000 yhtiötä, mutta varsinaiseen otoskehikkoon otettiin mukaan vain ne yhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala oli vähintään 700 m2 (kerrostalot) tai 500 m2 (rivitalot). Otoskehikkoon tuli näin 44 399 yhtiötä. Otoksen ositteina käytettiin aluetta, valmistumisvuotta ja talotyyppiä.

Taulukko 1. Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät otoskehikossa vuonna 2020

Suuralue Talotyyppi Kaikki Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-09 10-
Kaikki Rivitalot 18 509 381 797 4 105 6 749 2 275 2 181 2 021
Kerrostalot 25 890 3 944 4 488 6 061 3 496 1 769 2 594 3 538
Etelä-Suomi Rivitalot 4 502 98 274 937 1 498 505 634 556
Kerrostalot 8 698 2 160 1 291 1 393 1 025 578 867 1 384
Länsi-Suomi Rivitalot 4 295 166 153 926 1 636 554 502 358
Kerrostalot 5 770 706 1 173 1 725 813 358 495 500
Itä-Suomi Rivitalot 4 912 64 151 1 076 1 847 595 622 557
Kerrostalot 6 016 631 1 001 1 555 820 414 663 932
Pohjois-Suomi Rivitalot 4 800 53 219 1 166 1 768 621 423 550
Kerrostalot 5 406 447 1 023 1 388 838 419 569 722
Yhteensä 44 399 4 325 5 285 10 166 10 245 4 044 4 775 5 559

Vuoden 2020 tiedustelu lähetettiin 3 199 yhtiölle, mikä on 7,2 prosenttia otoskehikon yhtiöiden lukumäärästä. Tarkistuksen jälkeen tilastoon hyväksyttiin 1520 yhtiötä, mikä on 47,5 prosenttia otoksesta. Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä 59,1 prosenttia on kerrostaloyhtiöitä ja 40,9 prosenttia rivitaloyhtiöitä.

Taulukko C. Tilastossa mukana olevien asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät suuralueittain vuonna 2020

Suuralue Talotyyppi Koko maa Rakennusten valmistumisvuosi
  -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-09 10-
Koko maa Rivitalot 621 7 19 156 215 82 86 56
Kerrostalot 899 158 174 220 116 48 92 91
Etelä-Suomi Rivitalot 161 3 7 40 51 21 31 8
Kerrostalot 315 93 58 44 34 11 45 30
Länsi-Suomi Rivitalot 145 2 2 32 54 21 21 13
Kerrostalot 216 26 54 61 29 19 8 19
Itä-Suomi Rivitalot 175 1 3 40 64 22 21 24
Kerrostalot 202 24 35 62 24 11 24 22
Pohjois-Suomi Rivitalot 140 1 7 44 46 18 13 11
Kerrostalot 166 15 27 53 29 7 15 20
Yhteensä 1 520 165 193 376 331 130 178 147

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2020, Tilastoaineisto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2020/asyta_2020_2021-06-16_kat_001_fi.html