Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2020

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-09 10-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:                
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:                
3001 Asuinhuoneistot 342 387 379 339 318 334 335 339
3002 Liike- ja toimistotilat 6 22 13 4 3 3 2 4
3003 Muut tilat 3 3 2 1 2 2 6 9
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 5 10 5 7 12 2 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 11 18 18 22 7 1 1 2
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 368 436 422 371 337 352 345 358
Vuokratuotot:                
3011 Asuinhuoneistot 4 21 10 4 0 1 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 4 29 7 1 0 1 0 0
3013 Muut tilat 7 17 16 6 5 5 6 4
3020 Vuokrat yhteensä 16 68 33 11 5 7 6 4
Käyttökorvaukset:                
3021 Vesimaksut 40 37 40 40 39 40 41 41
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 5 5 9 7 6 4 2 4
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 45 42 48 46 45 44 43 45
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 10 5 4 5 1 1 4
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 -1 -4 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 432 555 504 431 392 403 396 410
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:                
3110 Henkilöstökulut 4 8 6 4 4 2 2 2
3120 Hallinto 48 65 53 41 45 48 48 49
3130 Käyttö- ja huoltokulut 45 62 60 42 33 42 46 52
3140 Ulkoalueiden hoito 9 7 6 7 11 14 10 10
3150 Siivous 8 14 11 9 5 5 9 11
3160 Lämmitys 86 119 118 97 71 77 70 57
3170 Vesi ja jätevesi 39 41 37 39 39 41 39 42
3180 Sähkö ja kaasu 19 15 19 21 18 15 16 26
3190 Jätehuolto 17 19 17 15 17 19 16 18
3200 Vahinkovakuutus 15 16 13 15 18 16 12 9
Vuokrakulut:                
3201 Tonttivuokrat 9 10 11 3 5 7 12 28
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 0 0 4 2
3210 Vuokrat yhteensä 10 11 11 4 5 8 16 29
3220 Kiinteistövero 33 44 34 27 28 31 40 42
3230 Korjaukset yhteensä 107 187 155 123 97 87 66 39
3240 Muut hoitokulut 3 3 2 3 3 2 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 443 611 540 446 393 406 393 391
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -11 -56 -35 -15 -1 -3 3 19
3280 POISTOT 66 66 71 49 36 47 34 208
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:                
3281 Osinkotuotot 0 1 1 0 0 1 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 2 1 8 0 1 4 4 1
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 87 117 116 63 38 49 34 275
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 18 15 18 10 5 8 8 83
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 71 103 107 53 34 46 31 193
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:                
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 2 -12 -3 -2 -3 1 -12
VÄLITTÖMÄT VEROT:                
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2020, Liitetaulukko 1. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2020/asyta_2020_2021-06-16_tau_001_fi.html