Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2020

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-09 10-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:                
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:                
3001 Asuinhuoneistot 378 391 383 365 381 397 379 364
3002 Liike- ja toimistotilat 10 23 14 6 7 9 3 5
3003 Muut tilat 5 3 3 2 4 4 9 11
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 5 5 8 4 7 5 3 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 12 19 16 21 10 0 2 0
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 410 441 424 399 410 417 397 384
Vuokratuotot:                
3011 Asuinhuoneistot 7 22 10 5 1 1 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 7 31 8 2 1 4 0 0
3013 Muut tilat 11 18 19 9 8 7 8 5
3020 Vuokrat yhteensä 25 71 37 15 10 12 10 5
Käyttökorvaukset:                
3021 Vesimaksut 40 36 42 42 41 38 40 39
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 5 9 9 6 4 3 4
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 46 42 51 51 47 42 43 43
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 10 3 2 8 1 1 6
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 -1 -5 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 484 563 510 466 475 471 450 438
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:                
3110 Henkilöstökulut 5 8 6 5 5 3 3 3
3120 Hallinto 52 66 55 45 49 54 50 51
3130 Käyttö- ja huoltokulut 63 64 67 60 62 68 62 67
3140 Ulkoalueiden hoito 7 7 6 6 7 11 7 9
3150 Siivous 15 14 13 15 14 14 16 17
3160 Lämmitys 100 122 117 102 95 102 84 65
3170 Vesi ja jätevesi 40 40 37 41 40 43 38 41
3180 Sähkö ja kaasu 20 16 20 23 18 17 19 27
3190 Jätehuolto 17 19 18 15 17 16 14 17
3200 Vahinkovakuutus 11 15 11 12 13 10 9 7
Vuokrakulut:                
3201 Tonttivuokrat 10 11 7 3 6 13 14 30
3202 Muut vuokrakulut 1 0 0 1 0 1 7 3
3210 Vuokrat yhteensä 12 11 7 3 7 14 21 32
3220 Kiinteistövero 38 45 34 31 34 39 46 47
3230 Korjaukset yhteensä 118 189 152 121 113 71 75 46
3240 Muut hoitokulut 2 3 2 3 2 1 2 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 501 618 544 482 475 464 446 433
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -16 -55 -34 -15 0 8 4 5
3280 POISTOT 85 67 73 59 36 75 43 274
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:                
3281 Osinkotuotot 0 1 1 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 3 1 9 1 2 7 7 1
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 119 120 125 78 37 75 50 373
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 26 15 19 13 4 15 13 114
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 98 106 116 66 34 66 45 260
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:                
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 2 -9 -4 -5 0 2 -4
VÄLITTÖMÄT VEROT:                
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2020, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2020/asyta_2020_2021-06-16_tau_002_fi.html