Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2020

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-09 10-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:                
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:                
3001 Asuinhuoneistot 293 299 349 304 285 297 279 294
3002 Liike- ja toimistotilat 0 5 0 0 1 0 0 1
3003 Muut tilat 1 1 0 0 1 0 1 6
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 3 24 6 7 15 0 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 9 9 34 23 5 1 0 6
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 311 318 407 333 299 314 281 311
Vuokratuotot:                
3011 Asuinhuoneistot 1 0 4 2 0 0 1 0
3012 Liike- ja toimistotilat 0 0 1 0 0 0 0 0
3013 Muut tilat 3 1 0 2 3 4 2 2
3020 Vuokrat yhteensä 3 1 5 5 3 4 3 2
Käyttökorvaukset:                
3021 Vesimaksut 39 45 26 36 38 42 43 45
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 4 4 7 4 7 3 2 3
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 43 49 33 40 45 45 44 48
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 11 20 6 3 1 1 1
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 362 378 465 383 349 364 329 361
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:                
3110 Henkilöstökulut 3 1 1 3 4 2 2 1
3120 Hallinto 42 46 33 35 43 44 46 45
3130 Käyttö- ja huoltokulut 21 32 15 18 18 26 26 26
3140 Ulkoalueiden hoito 12 10 5 9 13 16 14 11
3150 Siivous 0 0 1 1 0 0 0 1
3160 Lämmitys 66 55 129 89 59 63 52 43
3170 Vesi ja jätevesi 39 46 33 36 38 41 40 45
3180 Sähkö ja kaasu 17 9 11 19 18 13 12 24
3190 Jätehuolto 17 25 12 15 17 20 19 20
3200 Vahinkovakuutus 19 40 23 20 20 19 15 13
Vuokrakulut:                
3201 Tonttivuokrat 7 3 38 4 4 4 9 24
3202 Muut vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 1 0
3210 Vuokrat yhteensä 8 3 38 4 4 4 10 24
3220 Kiinteistövero 26 27 29 21 24 27 33 34
3230 Korjaukset yhteensä 92 153 174 125 89 96 53 27
3240 Muut hoitokulut 3 0 2 4 3 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 365 448 505 399 350 373 327 317
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -3 -70 -41 -16 -1 -10 3 43
3280 POISTOT 39 31 53 37 35 31 23 91
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:                
3281 Osinkotuotot 0 0 2 0 0 1 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 0 0 0 -2 1 3 0 0
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 42 62 53 43 38 34 15 100
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 7 14 12 6 5 4 2 27
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 36 48 43 35 35 33 13 73
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:                
3291 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 1 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -5 4 -33 -2 -1 -4 0 -25
VÄLITTÖMÄT VEROT:                
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2020, Liitetaulukko 3. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2020/asyta_2020_2021-06-16_tau_003_fi.html