Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt, joilla tapahtumia 2020

Senttiä/m2/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-09 10-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:                
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:                
3001 Asuinhuoneistot 342 387 379 339 318 334 335 339
3002 Liike- ja toimistotilat 68 88 94 85 51 64 26 33
3003 Muut tilat 18 21 16 11 15 14 17 26
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 57 61 75 48 69 91 24 28
3005 Kertaluontoiset osakassuoritukset 269 336 520 327 139 64 78 166
Vuokratuotot:                
3011 Asuinhuoneistot 34 45 29 25 22 29 34 8
3012 Liike- ja toimistotilat 58 82 45 18 24 72 45 .
3013 Muut tilat 15 25 21 12 11 11 13 12
Käyttökorvaukset:                
3021 Vesimaksut 43 45 43 43 42 43 43 46
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 11 7 10 10 17 13 10 11
3040 Muut kiinteistön tuotot 16 31 17 13 21 6 6 14
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -3 -3 -13 -1 -1 -1 3 0
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:                
3110 Henkilöstökulut 7 12 9 7 7 6 5 6
3120 Hallinto 48 66 53 42 46 49 48 49
3130 Käyttö- ja huoltokulut 49 63 61 46 37 47 47 54
3140 Ulkoalueiden hoito 10 7 6 8 12 16 11 11
3150 Siivous 17 16 16 17 15 16 18 19
3160 Lämmitys 105 125 124 109 103 107 90 73
3170 Vesi ja jätevesi 40 41 37 39 39 41 39 42
3180 Sähkö ja kaasu 19 15 19 22 18 15 16 26
3190 Jätehuolto 17 19 17 15 17 19 16 18
3200 Vahinkovakuutus 15 16 13 15 18 16 12 9
Vuokrakulut:                
3201 Tonttivuokrat 48 73 51 17 29 41 64 90
3202 Muut vuokrakulut 18 16 4 10 8 7 35 23
3220 Kiinteistövero 33 44 34 27 28 31 40 42
3230 Korjaukset yhteensä 108 188 157 124 99 88 67 40
3240 Muut hoitokulut 5 4 3 6 6 4 5 7
3250 Oman käytön arvonlisävero 21 13 29 . 22 . . 10
3280 POISTOT 71 70 74 53 39 50 38 221
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:                
3281 Osinkotuotot 6 5 9 2 2 20 . 1
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 6 2 17 0 3 15 14 3
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 129 149 135 91 63 86 74 350
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 23 17 19 12 6 13 13 96
3291 Satunnaiset tuotot 8 . 5 8 25 0 0 .
3292 Satunnaiset kulut 13 . 4 21 9 9 0 .
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 3 -14 -3 -2 -3 1 -15
3311 Maksetut verot 6 . 11 3 . . 0 .
3312 Veronpalautukset 12 . 12 . . . . .

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2020, Liitetaulukko 4. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt, joilla tapahtumia 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2020/asyta_2020_2021-06-16_tau_004_fi.html