Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2020

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 342 406 325 388 336 320 314
3002 Liike- ja toimistotilat 6 8 5 7 6 4 7
3003 Muut tilat 3 4 3 4 2 2 4
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 6 7 6 7 4 4 10
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 11 8 12 8 6 4 27
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 368 434 351 414 354 334 361
3020 Vuokrat yhteensä 16 37 10 29 11 11 8
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 45 38 47 40 49 46 47
3040 Muut kiinteistön tuotot 4 7 3 6 4 4 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -1 0 -1 0 0 -2 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 432 515 411 488 418 393 418
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 4 8 3 6 4 3 2
3120 Hallinto 48 59 45 57 46 43 43
3130 Käyttö- ja huoltokulut 45 53 43 52 49 40 40
3140 Ulkoalueiden hoito 9 11 9 9 6 9 12
3150 Siivous 8 14 7 11 8 8 6
3160 Lämmitys 86 99 82 92 86 77 86
3170 Vesi ja jätevesi 39 40 39 40 38 41 37
3180 Sähkö ja kaasu 19 15 20 17 23 16 20
3190 Jätehuolto 17 17 17 17 19 15 16
3200 Vahinkovakuutus 15 16 14 15 14 14 14
3210 Vuokrat yhteensä 10 19 8 15 5 11 9
3220 Kiinteistövero 33 48 29 43 30 30 29
3230 Korjaukset yhteensä 107 142 98 127 87 82 127
3240 Muut hoitokulut 3 3 3 3 2 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 443 543 417 505 418 391 445
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -11 -28 -6 -17 0 2 -27
3280 POISTOT 66 67 65 69 63 64 64
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 71 96 65 88 62 59 72
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 0 -5 -2 -2 -5 -6
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Lähde: Asunto-osakeyhtiöiden talous, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2020, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2020/asyta_2020_2021-06-16_tau_007_fi.html