Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kilpailukykysopimuksen myötä ansiotasoindeksin laskentamenetelmä muuttuu

Kilpailukykysopimuksessa (kiky) työmarkkinajärjestöt sopivat työajan pidennyksestä ja julkisen sektorin lomarahojen leikkauksesta. Työajan pidennys ei näy ansiotasoindeksissä, mutta lomarahojen leikkaukset näkyvät.

Työajan pidennys ei näy ansiotasoindeksissä eikä säännöllisen ansion indeksissä

Tilastokeskus on päättänyt asianmukaisia tahoja kuultuaan siirtyä ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin laskennassa menetelmään, jossa tunti- ja kuukausipalkkaisille lasketaan ansiot kuukausiansioina. Nykyisessä menetelmässä ansiot on laskettu tuntia tai kuukautta kohden. Nykyisen menetelmän mukaan kikyn työajanpidennykset olisivat näkyneet tuntipalkkaisten ansioissa, mutta eivät kuukausipalkkaisten. Uudessa laskentamenetelmässä työajanpidennykset eivät näy ansioita alentavana lainkaan.

Lomarahojen leikkaus alentaa ansiotasoindeksiä

Säännöllisen ansion indeksi kuvaa ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta, sillä se ei huomioi tulospalkkioita eikä työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä, jotka ovat mukana ansiotasoindeksissä. Lomarahaleikkaukset katsotaan tes/ves-sopimusten mukaisiksi kertaeriksi, jotka huomioidaan ansiotasoindeksissä mutta ei säännöllisen ansion indeksissä. Näin lomarahaleikkaukset alentavat ansiotasoindeksiä mutta eivät vaikuta säännöllisen ansion indeksin kehitykseen.

Lisätietoja aiheesta

Harri Nummilan kirjoittama artikkeli Kilpailukykysopimus muuttaa ansiotasoindeksin laskentaa taustoittaa tarkemmin kilpailukykysopimuksen vaikutusten huomioimista indekseissä, jotka mittaavat palkkojen ja työvoimakustannusten kehitystä.


Päivitetty 6.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/ati_2017-04-06_uut_001.html