Databastabellerna för förtjänstnivåindexet uppdateras efter 30.5.2017 publiceringen

Förtjänstnivåindexet har publicerats 30.5.2017 med det nya basåret 2015=100. På grund av revideringen uppdaterades databastabellerna först efter publiceringen, snarast möjligast.

 


Senast uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/ati_2017-05-30_uut_001_sv.html