Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Uppgifter om medellön i förtjänstnivåindexet har korrigerats i offentliggörandet

De uppgifter om medellön som publicerades 28.5.2020 i förtjänstnivåindexet har korrigerats. Korrigeringarna gäller inte indextalen för förtjänstnivåindexet eller förändringsprocenterna.

Uppgifterna om medellön för åren 2017 och 2018 hade uppdaterats i offentliggörandet 28.5.2020, även om uppgifterna tidigare publicerats som slutliga. Uppgifterna uppdaterades, eftersom nedskärningen av semesterpenningen inom den offentliga sektorn fr.o.m. år 2017 inverkade på beräkningen av medellönerna. Medellönerna estimeras på basis av löneuppgifterna i lönestatistiken för hela året med hjälp av förtjänstnivåindexet. Till skillnad från vad som är fallet med lönebegreppet i förtjänstnivåindexet ingår inte semesterpenning av engångsnatur i lönestatistikens löner och därför ingår de inte heller i de uppgifter om medellöner som publiceras i samband med förtjänstnivåindexet.

Beräkningen av medellönerna har korrigerats och uppgifterna för åren 2017 och 2018 är nu desamma som de slutliga uppgifter som tidigare publicerats. I de uppgifter som publicerades 28.5.2020 var uppgifterna om medellön för låga särskilt inom den offentliga sektorn. De korrigerade siffrorna för år 2017, som är desamma som de slutliga siffror som publicerats tidigare, är högst några tiotals euro högre än de siffror som publicerades 28.5.2020. För 2018 års del är de korrigerade siffrorna högst fem euro högre än de siffror som publicerades 28.5.2020. Tyngdpunkten för korrigeringarna ligger på 1-3 kvartalet 2017 och 2018.

På grund av korrigeringen reviderades också de preliminära medellönerna för åren 2019 och 2020 en aning. De reviderade siffrorna är högst tio euro högre än de siffror som publicerades 28.5.2020.

Ovan nämnda korrigeringar finns i följande databastabeller:

- 11 zu -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000Q1-2020Q1 *

- 122 k -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000-2019*

De korrigerade och korrigerade siffrorna är markerade med rött i de tabellbilagor som publicerades 28.5.2020.

- Tabellbilaga 11.Medellön enligt arbetsgivarsektor och kön, euro/månad


Senast uppdaterad 22.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/ati_2020-06-22_uut_001_sv.html