Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2008 ennakkotietoja koskevassa Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa heinäkuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi. StatFin-tilastotietokannassa tilaston tiedot vuodelta 2008 julkaistaan myös TOL 2002 -luokituksella. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Teollisuuden alue- ja toimialatilaston tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset teollisuuden toimialoihin

Uuden toimialaluokituksen myötä teollisuuden pääluokkia on aiemman kolmen sijasta neljä.

TOL 2002 -luokituksen pääluokat ovat

  • C Kaivostoiminta ja louhinta
  • D Teollisuus
  • E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

TOL 2008 -luokituksenpääluokat ovat

  • B Kaivostoiminta ja louhinta
  • C Teollisuus
  • D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto
  • E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito.

Merkittävin muutos pääluokkiin on kokonaan uusi toimiala E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, jolla ei ole vastiketta vanhassa toimialaluokituksessa. Uuteen luokkaan siirtyy toimintoja paitsi teollisuudesta myös TOL 2002:n mukaisilta palvelualoilta ja rakentamisesta. Muut pääluokat vastaavat kattavuudeltaan lähes tulkoon vanhoja pääluokkia, mutta tarkemmilla tasoilla on eri toimintojen ryhmittelyä osin muutettu. Joitakin toimintoja on myös siirtynyt teollisuudesta palveluihin ja rakentamiseen (mm. kustannustoiminta uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä ja hissien huolto ja kunnossapito pääluokkaan F Rakentaminen).

Lisätietoa toimialauudistuksen vaikutuksesta Teollisuuden alue- ja toimialatilastoon

Teollisuuden alue- ja toimialatilaston TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaiset julkaisutasot on esitelty tilaston kotisivulla. Kaikista uuden toimialaluokituksen mukaisista sarjoista julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen.


Päivitetty 19.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/atoi_2009-01-12_uut_001.html