Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 3:e kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 3:e kvartalet

2009
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer