Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3.2 Lediga arbetsplatser efter näringsgren 2010/I - 2009/I

Näringsgren (TOL 2008) År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2010/I    2009/IV    2009/III    2009/II    2009/I 2010/I - 2009/I 2010/I - 2009/I
Totalt 49 700 21 900 31 100 37 800 46 100 3 600 8
AJordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 1 500 100 300 200 1 600 -100 -8
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 7 400 1 500 2 700 3 400 6 200 1 200 20
F Byggverksamhet (41–43) 1 400 1 000 2 000 3 900 900 500 54
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 13 500 6 800 6 300 7 300 11 500 2 000 17
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 600 1 100 2 900 800 2 400 200 7
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 700 400 600 600 1 000 800 77
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 6 600 3 000 6 100 3 600 6 300 300 5
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 10 900 7 300 8 200 16 700 13 500 -2 600 -19
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 4 000 800 2 100 1 400 2 600 1 400 55

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2010, 3.2 Lediga arbetsplatser efter näringsgren 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/01/atp_2010_01_2010-05-12_tau_005_sv.html