Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5.2 Lediga arbetsplatser på viss tid efter näringsgren 2010/I - 2009/I

Näringsgren (TOL 2008) År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2010/I    2009/IV    2009/III    2009/II    2009/I 2010/I - 2009/I 2010/I - 2009/I
Totalt 30 000 9 100 12 400 24 100 26 700 3 300 12
AJordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 1 300 0 100 0 1 600 -300 -17
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 500 300 700 2 500 5 300 -800 -14
F Byggverksamhet (41–43) 700 400 600 1 900 400 300 80
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 9 300 3 900 1 900 4 500 6 200 3 100 50
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 900 0 2 100 400 1 000 -100 -10
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 700 100 100 400 700 100 13
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 4 400 1 000 1 400 2 800 3 000 1 400 46
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 4 900 3 200 4 300 10 800 6 500 -1 500 -24
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 3 200 200 1 200 800 2 100 1 100 50

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2010, 5.2 Lediga arbetsplatser på viss tid efter näringsgren 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/01/atp_2010_01_2010-05-12_tau_009_sv.html