Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

6.2 Lediga arbetsplatser som är svåra att besätta efter näringsgren 2010/I - 2009/I

Näringsgren (TOL 2008) År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2010/I    2009/IV    2009/III    2009/II    2009/I 2010/I - 2009/I 2010/I - 2009/I
Totalt 11 500 6 900 11 300 12 400 14 900 -3 400 -23
AJordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 100 0 0 100 100 0 -22
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 1 000 100 1 100 300 600 500 80
F Byggverksamhet (41–43) 700 600 1 100 1 200 400 300 70
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 2 500 1 700 2 600 3 000 3 300 -900 -26
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 1 400 300 600 400 400 1 000 237
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 400 100 500 100 400 0 11
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 2 200 1 400 2 100 800 2 500 -300 -12
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 2 600 2 400 2 900 6 200 7 000 -4 400 -63
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 700 200 500 300 200 500 217

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2010, 6.2 Lediga arbetsplatser som är svåra att besätta efter näringsgren 2010/I - 2009/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2010/01/atp_2010_01_2010-05-12_tau_011_sv.html