Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 3:e kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet

2011
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer