Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2010/II    2010/III    2010/IV    2011/I    2011/II
Näringsgren (TOL 2008)              
Totalt 48 600 36 900 32 700 59 000 49 800 1 200 2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 800 400 1 200 1 300 700 -100 -12
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 5 100 3 900 3 900 7 100 4 400 -700 -13
F Byggverksamhet (41–43) 2 200 2 200 1 900 2 600 3 600 1 400 66
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 10 700 7 900 7 300 18 900 12 600 1 900 18
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 1 400 2 600 2 400 3 400 1 900 500 34
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 400 1 500 1 100 1 100 1 000 600 155
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 6 800 8 600 5 400 8 800 9 200 2 300 34
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 18 900 7 600 7 800 11 400 14 700 -4 200 -22
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 300 2 300 1 700 4 400 1 800 -600 -24

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2011/02/atp_2011_02_2011-08-17_tau_005_sv.html