Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.8.2011

Avoimia työpaikkoja toisella neljänneksellä yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä 49 800, joka on suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta aiemmin (48 600). Toisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. kesäkuuta.

Avoimet työpaikat 2010/II – 2011/II

  Vuosi/Neljännes
       2010/II        2011/II
Avoimet työpaikat 48 600 49 800
Osa-aikaisia 32 % 19 %
Määräaikaisia 63 % 47 %
Vaikeasti täytettäviä 41 % 40 %

Avoimista työpaikoista 33 300 eli 67 prosenttia oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Yksityiset yritykset myös tarjosivat avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten (6 800). Sen sijaan kuntapuolella avoimia työpaikkoja oli tarjolla vähemmän kuin vuosi sitten (-4 100). Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä lisääntyi etenkin ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (2 300) sekä kaupan, kuljetuksen ja majoitus- ja ravitsemustoiminnan aloilla (1 900) ja rakentamisessa (1 400). Avointen työpaikkojen määrä puolestaan väheni julkisessa hallinnossa, koulutuksessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa (-4 200). Alueittain tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät Uudellamaalla (3 400) ja Pohjois-Suomessa (1 700), mutta vähenivät muualla Suomessa.

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä osa-aikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista väheni 13 prosenttiyksikköä ja määräaikaisten 16 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. Avoimista työpaikoista 40 prosenttia oli vaikeasti täytettäviä. Vaikeasti täytettävien paikkojen osuus pysyi siis samalla tasolla vuoden takaiseen verrattuna.

Tilastokeskus on kerännyt tietoja avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuoden 2002 alusta alkaen. Tilasto perustuu otokseen yritysten ja julkisyhteisöjen toimipaikoista. Tiedot kerätään puhelinhaastatteluina ja internetkyselyinä. Tilasto on Euroopan unionin asetuksella säädetty. Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden työmarkkinoiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.


Lähde: Avoimet työpaikat 2011, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (331,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2011/02/atp_2011_02_2011-08-17_tie_001_fi.html