Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I

  År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2011/I    2011/II    2011/III    2011/IV    2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
Näringsgren (TOL 2008)              
Totalt 59 000 49 800 40 000 33 500 72 600 13 600 23
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 1 300 700 300 500 1 200 -100 -7
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 7 100 4 400 4 900 4 200 10 900 3 700 52
F Byggverksamhet (41–43) 2 600 3 600 1 800 1 700 3 300 700 25
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 18 900 12 600 9 900 7 400 21 600 2 700 14
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 400 1 900 1 600 1 900 3 500 100 3
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 100 1 000 800 2 200 2 300 1 300 119
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 8 800 9 200 6 900 4 900 8 600 -200 -3
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 11 400 14 700 11 600 8 400 14 600 3 100 27
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 4 400 1 800 2 200 2 300 6 600 2 300 52

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2012/01/atp_2012_01_2012-05-16_tau_005_sv.html