Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/I - 2014/I

Tabellen har korrigerats 26.6.2014 . Korrigeringarna har markerats med rött.
  År/Kvartal Förändring
   2013/I    2014/I 2013/I - 2014/I
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 45 300 46 000 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 1 000 200 -800
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 6 900 9 300 2 300
F Byggverksamhet (41–43) 2 000 1 200 -800
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 11 800 9 300 -2 500
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 200 1 500 -700
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 100 1 200 100
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 8 800 12 200 3 400
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 9 600 6 600 -3 000
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 800 4 400 2 600

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/I - 2014/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/01/atp_2014_01_2014-05-16_tau_005_sv.html