Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.5.2014

Korjattu 26.6.2014. Avoimia työpaikkoja ensimmäisellä vuosineljänneksellä saman verran kuin vuosi sitten

Korjaus. Julkistusta korjattu 26.6.2014. Korjaukset on merkitty punaisella. Lisätietoa korjauksista: http://tilastokeskus.fi/til/atp/atp_2014-06-26_uut_001_fi.html .

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 46 000 , joka on suunnilleen sama määrä kuin vuotta aiemmin (45 300). Ensimmäisen neljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. maaliskuuta.

Avoimet työpaikat 2013/I – 2014/I

  Vuosi/Neljännes
2013/I 2014/I
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 45 300   46 000  
Osa-aikaisia 13 400 30 10 200 22
Määräaikaisia 26 600 59 25 000 54
Vaikeasti täytettäviä 14 300 31 11 400 25
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Avoimista työpaikoista 32 300 eli 70 prosenttia oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä väheni etenkin toimipaikoissa, jotka kuuluivat toimialaryhmiin julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut ( –3 000 ) sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta ( –2 500 ). Avointen työpaikkojen määrä lisääntyi toimipaikoissa, jotka kuuluivat toimialaryhmään ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta ( 3 400 ).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä avoimista työpaikoista 25 prosenttia oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin tällaisia paikkoja oli 31 prosenttia avoimista työpaikoista. Osa-aikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista väheni kahdeksan  prosenttiyksikköä ja määräaikaisten paikkojen osuus viisi  prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Määräaikaisiksi haettiin esimerkiksi teollisuuden toimipaikoissa tuotantotyöntekijöitä, kaupan toimipaikoissa myyjiä ja muissa palveluissa puutarhatyöntekijöitä kesätöihin.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelmaa muutettiin tilastovuodelle 2013 siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tietotarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, joten tietoja ei voi verrata ennen vuoden 2013 ensimmäistä neljännestä julkaistuihin tietoihin. Lisätietoa löytyy suomenkielisen tilastojulkaisun laatuselosteesta http://www.stat.fi/til/atp/2014/01/atp_2014_01_2014-05-16_laa_001_fi.html

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä Avoimet työpaikat -tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää.


Lähde: Avoimet työpaikat 2014, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2014/01/atp_2014_01_2014-05-16_tie_001_fi.html