Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2014

Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 26.6.2014. Korrigeringarna har markerats med rött. Mera information om korrigeringarna: http://tilastokeskus.fi/til/atp/atp_2014-06-26_uut_001_sv.html .

Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns det 46 000 lediga jobb under första kvartalet 2014, vilket är ungefär lika mycket som året innan (45 300). Referenstidpunkten för uppgifterna för första kvartalet var den 1 mars.

Lediga arbetsplatser 2013/I – 2014/I

  År/Kvartal
2013/I 2014/I
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 45 300   46 000  
På deltid 13 400 30 10 200 22
På viss tid 26 600 59 25 000 54
Svårbesatta arbetsplatser 14 300 31 11 400 25
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Under första kvartalet år 2014 erbjöds 32 300 av de lediga jobben, dvs. 70 procent, av privata företag. Jämfört med motsvarande kvartal året innan minskade antalet lediga jobb särskilt på arbetsställen som hörde till näringsgrenarna offentlig förvaltning, utbildning, vård, omsorg och sociala tjänster ( –3 000 ) samt handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet ( –2 500 ). Antalet lediga jobb ökade på arbetsställen som hörde till näringsgrenarna verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ( 3 400 ).

Under första kvartalet var 25 procent av de lediga jobben svårbesatta enligt arbetsgivarnas bedömningar, medan andelen var 31 procent året innan. Andelen deltidsjobb av alla lediga jobb minskade med åtta procentenheter och andelen visstidsjobb med fem procentenheter jämfört med året innan. För viss tid sökte man t.ex. produktionsarbetare till arbetsställen inom tillverkning, försäljare till arbetsställen inom handeln och trädgårdsarbetare för sommarjobb inom annan serviceverksamhet.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan år 2002. Enkäten riktas till personer som ansvarar för rekryteringen vid arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn. Uppgiftslämnaren besvarar enkäten antingen via en webblankett eller en telefonintervju. Datainsamlingen omfattar 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande statistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten. Därför kan uppgifterna inte jämföras med uppgifter som publicerats före första kvartalet 2013. Mera information finns i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitetsbeskrivning http://www.stat.fi/til/atp/2014/01/atp_2014_01_2014-05-16_laa_001_fi.html .

Mera information om lediga jobb finns i tabellbilagorna till detta offentliggörande samt i databastabellerna till Undersökningen om lediga arbetsplatser (på finska). Siffrorna i tabellerna är avrundade, vilket innebär att summorna inte alltid stämmer överens.


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/01/atp_2014_01_2014-05-16_tie_001_sv.html