Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.8.2014

Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä 27 800, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (32 500). Toisen neljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. kesäkuuta.

Avoimet työpaikat 2013/II – 2014/II

  Vuosi/Neljännes
2013/II 2014/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 32 500   27 800  
Osa-aikaisia 6 500 20 8 500 31
Määräaikaisia 11 600 36 14 900 54
Vaikeasti täytettäviä 15 600 48 10 100 36
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Avoimista työpaikoista 18 500 eli 66 prosenttia oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä väheni toimipaikan kokoluokan mukaan tarkasteltuna etenkin pienimmissä, alle viiden hengen toimipaikoissa (–5 100) ja alueittain tarkasteltuna Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueella (–3 000). Toimipaikan toimialan mukaan katsottuna avoimien työpaikkojen määrän lasku jakautui lähes kaikille toimialaryhmille.

Toisella vuosineljänneksellä 36 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin tällaisia paikkoja oli 48 prosenttia avoimista työpaikoista. Osa-aikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista kasvoi 11 prosenttiyksikköä ja määräaikaisten paikkojen osuus 18 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Määräaikaiset avoimet työpaikat olivat yleisiä etenkin koulutusalan toimipaikoissa, joihin haettiin pääasiassa opettajia, sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimipaikoissa, joihin haettiin työntekijöitä esimerkiksi siivous- ja kiinteistönhoitotehtäviin.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelmaa muutettiin tilastovuodelle 2013 siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tietotarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, joten tietoja ei voi verrata ennen vuoden 2013 ensimmäistä neljännestä julkaistuihin tietoihin. Lisätietoa löytyy suomenkielisen tilastojulkaisun laatuselosteesta http://www.stat.fi/til/atp/2014/02/atp_2014_02_2014-08-29_laa_001_fi.html

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä Avoimet työpaikat -tilaston suomenkielisissä tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää.


Lähde: Avoimet työpaikat 2014, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2014/02/atp_2014_02_2014-08-29_tie_001_fi.html