Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.11.2014

Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä vähemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 20 500, joka on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin (23 500). Kolmannen neljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. syyskuuta.

Avoimet työpaikat 2013/III – 2014/III

  Vuosi/Neljännes
2013/III 2014/III
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 23 500   20 500  
Osa-aikaisia 6 300 27 3 900 19
Määräaikaisia 6 800 29 6 600 32
Vaikeasti täytettäviä 12 000 51 8 200 40
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Avoimista työpaikoista 15 400 eli 75 prosenttia oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna eniten toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta (–1 500). Alueittain tarkasteltuna avoimet työpaikat vähenivät etenkin Länsi-Suomen suuralueella (–2 300).

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 19 prosenttia, joka on kahdeksan prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määräaikaisten paikkojen osuus, 32 prosenttia, puolestaan oli lähellä vuoden takaista tasoa. Työnantajan arvion mukaan 40 prosenttia avoimista työpaikoista oli vaikeasti täytettäviä, mikä on 11 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelma muutettiin tilastovuodesta 2013 alkaen siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tietotarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, joten tietoja ei voi verrata ennen vuoden 2013 ensimmäistä neljännestä julkaistuihin tietoihin. Lisätietoa löytyy suomenkielisen tilastojulkaisun laatuselosteesta .

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä Avoimet työpaikat -tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää.

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu .


Lähde: Avoimet työpaikat 2014, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2014/03/atp_2014_03_2014-11-14_tie_001_fi.html