Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2014

Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns det 20 500 lediga jobb under tredje kvartalet 2014, dvs. 13 procent färre än året innan (23 500). Referenstidpunkten för uppgifterna för tredje kvartalet var den 1 september.

Lediga arbetsplatser 2013/III – 2014/III

  År/Kvartal
2013/III 2014/III
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 23 500   20 500  
På deltid 6 300 27 3 900 19
På viss tid 6 800 29 6 600 32
Svårbesatta arbetsplatser 12 000 51 8 200 40
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Under tredje kvartalet 2014 erbjöds 15 400 av de lediga jobben, dvs. 75 procent, av privata företag. Sett till arbetsställets näringsgren minskade antalet lediga jobb mest inom näringsgrensgruppen handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet (–1 500) jämfört med motsvarande kvartal året innan. Regionalt sett minskade antalet lediga jobb särskilt i Västra Finlands storområde (–2 300).

Under tredje kvartalet var andelen deltidsjobb av alla lediga jobb 19 procent, vilket är åtta procentenheter färre än året innan. Andelen visstidsjobb, 32 procent, låg för sin del nära förra årets nivå. Enligt arbetsgivarnas bedömningar var 40 procent av alla lediga jobb svårbesatta, vilket var 11 procentenheter färre än under motsvarande kvartal året innan.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga jobb kvartalsvis sedan år 2002. Enkäten riktas till personer som ansvarar för rekryteringen vid arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn. Uppgiftslämnaren besvarar enkäten antingen via en webblankett eller en telefonintervju. Datainsamlingen omfattar omkring 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Framställningen av statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades fr.o.m. statistikåret 2013 på så sätt att urvalsobjekten och strata bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga har en betydande effekt på resultaten. Därför kan uppgifterna inte jämföras med uppgifter som publicerats före första kvartalet 2013. Mera information finns i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitetsbeskrivning .

Mera information om lediga jobb finns i tabellbilagorna till detta offentliggörande samt i de finskspråkiga databastabellerna till Undersökningen om lediga arbetsplatser. Siffrorna i tabellerna är avrundade, vilket innebär att summorna inte alltid stämmer överens.

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .


Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/03/atp_2014_03_2014-11-14_tie_001_sv.html