Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013 - 2014

  År Förändring
   2013    2014 2013 - 2014
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 29 500 28 500 -1 000
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 500 200 -300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 4 100 4 100 0
F Byggverksamhet (41–43) 1 900 1 600 -300
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 6 600 5 700 -900
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 1 600 1 400 -300
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 900 1 600 700
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 5 500 6 200 700
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 6 800 5 800 -1 000
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 500 1 900 500

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 18.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/04/atp_2014_04_2015-02-18_tau_008_sv.html