Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.2.2015

Avoimia työpaikkoja vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä enemmän kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 19 800, joka on 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (16 600). Viimeisen vuosineljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1. joulukuuta. Koko vuonna 2014 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 28 500, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (29 500).

Avoimet työpaikat 2013/IV – 2014/IV

  Vuosi/Neljännes
2013/IV 2014/IV
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 16 600   19 800  
Osa-aikaisia 1 500 9 4 300 22
Määräaikaisia 5 100 31 6 700 34
Vaikeasti täytettäviä 7 000 42 8 300 42
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä avoimista työpaikoista 14 900 eli 75 prosenttia oli yksityisten yritysten tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 65 prosenttia. Kuntien ja valtion toimipaikkojen osuus avointen työpaikkojen tarjoajana sen sijaan laski. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna toimialaryhmässä teollisuus, kaivostoiminta ja muu teollinen toiminta (–1 000) ja nousi useimmissa muissa toimialaryhmissä.

Viimeisellä vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 22 prosenttia, kun vuotta aiemmin osa-aikaisten paikkojen osuus oli 9 prosenttia. Määräaikaisten paikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 34 prosenttia, joka on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden takaisella neljänneksellä. Työnantajat arvioivat 42 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista vaikeasti täytettäviksi, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana.

Avoinna olleiden työpaikkojen määrää voidaan tarkastella myös vuositasolla neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoina. Vuonna 2014 avoinna olleista työpaikoista yksityisten yritysten tarjoamia oli keskimäärin 71 prosenttia, joka on lähes sama osuus kuin vuonna 2013. Sen sijaan kuntien ja kuntayhtymien tarjoamien avointen työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista, 12 prosenttia, oli viisi prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna eniten toimialaryhmissä julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut (–1 000) sekä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta (–900).

Vuositasolla tarkasteltuna työnantajien kokemat vaikeudet avointen työpaikkojen täyttämisessä vähenivät. Keskimäärin vuonna 2014 avoinna olleista työpaikoista 33 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuonna 2013 vastaava osuus oli 41 prosenttia.

Avoimet työpaikat vuosina 2013 – 2014

  Vuosi
   2013    2014
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 29 500   28 500  
Osa-aikaisia 6 900 23 6 700 24
Määräaikaisia 12 500 43 13 300 47
Vaikeasti täytettäviä 12 200 41 9 500 33
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.
Avointen työpaikkojen vuositiedot ovat keskiarvoja neljännestiedoista.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Avoimet työpaikat -tilaston otosasetelma muutettiin tilastovuodesta 2013 alkaen siten, että otoskohteet ja ositteet vastaavat paremmin tiedonkäyttäjien tietotarvetta. Toteutetuilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus tuloksiin, joten tietoja ei voi verrata ennen vuoden 2013 ensimmäistä neljännestä julkaistuihin tietoihin. Lisätietoa löytyy suomenkielisen tilastojulkaisun laatuselosteesta .

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä Avoimet työpaikat -tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Estimaattien tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2014, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/2014/04/atp_2014_04_2015-02-18_tie_001_fi.html