Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2014/I - 2015/I

  År/Kvartal Förändring
   2014/I    2015/I 2014/I - 2015/I
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 46 000 43 900 -2 100
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 200 100 -100
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 9 300 7 900 -1 300
F Byggverksamhet (41–43) 1 200 1 600 300
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 9 300 11 500 2 200
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 1 500 2 900 1 400
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 200 600 -600
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 12 200 9 000 -3 300
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 6 600 6 000 -600
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 4 400 4 200 -200

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2014/I - 2015/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2015/01/atp_2015_01_2015-05-19_tau_005_sv.html