Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.8.2015

Avoimia työpaikkoja vuoden 2015 toisella neljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen Avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä 28 800, joka on suunnilleen sama määrä kuin vuotta aiemmin (27 800). Toisen vuosineljänneksen tietojen viiteajankohta oli 1.kesäkuuta.

Avoimet työpaikat 2014/II – 2015/II

  Vuosi/Neljännes
2014/II 2015/II
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 27 800   28 800  
Osa-aikaisia 8 500 31 6 100 21
Määräaikaisia 14 900 54 12 200 42
Vaikeasti täytettäviä 10 100 36 12 500 43
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista oli yksityisten yritysten tarjoamia 76 prosenttia eli 21 800, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 66 prosenttia. Avointen työpaikkojen määrä nousi etenkin pienissä, alle 5 hengen toimipaikoissa (+4 700) ja laski suurissa, vähintään 50 hengen toimipaikoissa (–5 100). Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna eniten toimialaryhmässä rakentaminen. Avoimet työpaikat lisääntyivät Länsi-Suomen suuralueella (+3 200).

Toisella vuosineljänneksellä osa-aikaisten ja määräaikaisten työpaikkojen osuudet kaikista avoimista työpaikoista vähenivät. Avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 21 prosenttia, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden takaisella neljänneksellä. Määräaikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista oli 42 prosenttia, mikä on kaksitoista prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimista työpaikoista 43 prosenttia oli työnantajan arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 36 prosenttia. Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista oli suuri toimialoilla informaatio ja viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä Avoimet työpaikat -tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Estimaattien tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2015, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2015/02/atp_2015_02_2015-08-18_tie_001_fi.html