Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.11.2015

Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tutkimuksen mukaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 21 200, joka on suunnilleen sama määrä kuin vuotta aiemmin (20 500). Osa-aikaisten työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista oli 31 prosenttia, mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Tietojen viiteajankohta on 1. syyskuuta.

Avoimet työpaikat 2014/III – 2015/III

  Vuosi/Neljännes
2014/III 2015/III
Lukumäärä Osuus, % Lukumäärä Osuus, %
Avoimet työpaikat 20 500   21 200  
Osa-aikaisia 3 900 19 6 600 31
Määräaikaisia 6 600 32 6 700 32
Vaikeasti täytettäviä 8 200 40 9 600 45
Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä avoimista työpaikoista 72 prosenttia eli 15 200 oli yksityisten yritysten omistamien toimipaikkojen tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 75 prosenttia. Avoimet työpaikat lisääntyivät kuntasektorin toimipaikoissa (+1 000). Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä lisääntyi toimipaikoissa, joissa oli vähintään kymmenen työntekijää. Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna muutokset olivat melko pieniä.

Kolmannella vuosineljänneksellä osa-aikaisten työpaikkojen osuus avoimista työpaikoista oli 31 prosenttia, mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Osa-aikaisia avoimia työpaikkoja oli eniten tarjolla toimialan hallinto- ja tukipalvelutoiminta toimipaikoissa, joihin haettiin etenkin siivoustyöntekijöitä. Määräaikaisten paikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli sama kuin vuoden takaisella neljänneksellä eli 32 prosenttia. Työnantajien oman arvion mukaan avoimista työpaikoista 45 prosenttia oli vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 40 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimipaikoissa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuodesta 2002 alkaen. Kysely osoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkojen rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tiedonantaja vastaa kyselyyn joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lisää tietoja avoimista työpaikoista on tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä tilaston tietokantataulukoissa. Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi summat eivät aina täsmää. Estimaattien tarkkuudesta ja keskivirheistä kerrotaan tilastojulkaisun laatuselosteessa .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Avoimet työpaikat 2015, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/atp/2015/03/atp_2015_03_2015-11-17_tie_001_fi.html