Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring
   2014/IV    2015/IV 2014/IV - 2015/IV
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 19 800 21 900 2 100
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 500 200 -300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 1 400 3 300 1 800
F Byggverksamhet (41–43) 1 300 1 800 600
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 4 000 4 700 700
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 1 700 2 500 700
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 2 100 900 -1 200
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 3 500 3 200 -200
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 4 600 4 400 -200
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 700 900 200

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2015, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2015/04/atp_2015_04_2016-02-17_tau_005_sv.html